SELAMAT DATANG KE HALAMAN WEB SMK HAMID KHAN

SMK Hamid Khan mempunyai iltizam mempertingkatkan lagi mutu pendidikan dan perkhidmatannya supaya sekolah ini benar-benar merupakan sebuah institusi pendidikan yang berkesan melalui beberapa cara yang disebutkan berikut.

  • Sentiasa berusaha menyediakan persekitaran yang unggul dan selesa bagi pengajaran dan pembelajaran.
  • Prihatin terhadap kebajikan dan kepentingan para pelajar melalui bimbingan dan tunjuk ajar bagi membentuk mereka menjadi insan yang berguna dan serba boleh.
  • Melengkapkan tenaga pengajar dengan pengetahuan dan kemahiran terkini supaya mereka tidak ketinggalan dalam kemajuan semasa yang semakin canggih.
  • Mewujudkan keakraban dan permuafakatan yang lebih erat di antara guru-guru dan ibu bapa supaya segala cabaran dan masalah dapat ditangani bersama.
  • Melalui dengan mesra dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada semua pihak yang berursan dengan sekolah ini.
  • Tujuan laman web ini dibina agar ia menjadi satu platform kepada semua staf dan pelajar, termasuk para ibu bapa bagi menginteraksi dengan lebih erat sesama warga SMK Hamid Khan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website is currently under maintainance/upgrade. Some links might not be working properly within our maintainance/upgrade period. Estimate date of completion- before 30 April 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have problems viewing this website, click here to solve it.

 

If you have any ideas, problems, or enquiries regarding this site, please report to this email- fx2600@streamyx.com